« »

011-ed

מבט מהכניסה לתוך החלל- גלריה של 65 מ"ר בחיפה. אפרת אילן יוצרת ציורי אוויר והגלריה נבנתה כך שתציג אותם באופן מיטבי. ממול הכניסה קיר בולט עם הלוגו ויצירה ייחודית.

03ed

בנישה ספה, שולחן ומנורה עומדת, המשמשים גם לנוחות הלקוחות וגם להמחשת התוצאה בבית הלקוח. צוות החנות מחליף את התמונות בגב הספה בהתאם לבחירות של הלקוחות. תאורה עילית מתוך הנישה מדגיש את משיחות המכחול והפרטים הקטנים של הציור.

02ed

דלפק העבודה בנוי בשני גבהים, חלקו למתן מענה ללקוחות המסתובבים בגלריה, וחלקו כדי לשבת עימם ולסכם את פרטי הרכישה. בפינת החדר עמדת קפה ומים.

055ed

בקיר הפנימי דלת המובילה אל המחסן והשירותים, ומדפי תצוגה לאוספי התמונות הקטנות של הציירת.

05ed

החלל הנתון הוא בגובה של 5 מטר, הרבה יותר ממה שמתאים להצגת ציורים. יצרתי קרניז בגובה 3.85 מטר, ומעליו צבעתי את הקירות והתקרה בשחור, כך שיעלמו מן העין.

entrance

מבט מהקניון אל תוך החנות.

תוכנית הגלריה