« »

כניסה

מבואת כניסה

חדר פעילות

חדר פעילות

חדרי משחקים

חדר פעילות

פרט נגרות

פרט נגרות

חדר רחצה מותאם לילדים

משרד